CONVOCARE

CONVOCARE

CENTENAR

CENTENAR

INFORMARE

INFORMARE

PLANIFICARE ADUNARI 2019

PLANIFICARE ADUNARI 2019

CONDUCERE

CONDUCERE

COMUNICAT PENSII

COMUNICAT PENSII

COMUNICAT NR.28

COMUNICAT NR.28

SOLICITARE

SOLICITARE

SOLICITARE

SOLICITARE

PROPUNERI

PROPUNERI

PROPUNERI

PROPUNERI

LOCAŢIA

LOCAŢIA

HARTA

HARTA

Faceți căutări pe acest blog

joi, 4 noiembrie 2010

AMENDAMENTE LA LEGEA PENSIILOR

Pentru Informare!

Poate se accepta o revenire catre normalitate, luand in considerare, cel putin principiul neretroactivitatii si conflictul cu alte legi in vigoare!

Sa urmarim decizia finala in plenul Senatului si ulterior, modul de abordare la Camera Deputatilor.

Legea sistemului unitar de pensii: amendamentele Comisiei de muncă a Senatului
Vineri, 29 octombrie 2010

Preluare de la http://www.legestart.ro/stire-Legea-sistemului-unitar-pensii-amendamentele-Comisiei-munca-Senatului-1779.htm

Comisia din Senat pentru muncă, familie şi protecţie socială a fost sesizată spre dezbatere şi întocmirea raportului cu Cererea de reexaminare a Legii privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia a aprobat marţi, 26 octombrie, o nouă formă, cu amendamente. Reamintim că şi în Comisia pentru egalitate de şanse, legea a fost avizată favorabil, cu amendamentul prin care se stabileşte vârsta de pensionare diferenţiat: 60 de ani pentru femei şi 63 de ani pentru bărbaţi.

Legea urmează să fie dezbătută în plenul Senatului, în calitate de primă cameră sesizată.

Dintre amendamentele acceptate de Comisie, reţinem:

● Se reglementează pensia, nu sistemul. Sistemul nu este întreg şi nici unitar, atât timp cât rămân în afara pensiile avocaţilor, ale personalului clerical şi asimilat acestora, iar pensiile militare nu pot fi integrate în acest sistem.

● In ce priveşte principiile care guvernează noua lege:

- Comisia propune să se înceapă enumerarea cu principiul solidarităţii sociale deoarece, în cadrul pensiilor publice, acesta este principiul întemeietor şi care diferenţiază pensia publică de pensia privată.

- Se introduce, de asemenea, un principiu nou, principiul neretroactivităţii. Introducerea acestui principiu va avea ca efect respingerea articolelor referitoare la recalcularea pensiilor aflate în plată la data intrării în vigoare a noii legi.

- Se elimină principiul obligativităţii, atît timp cât avocaţii, personalul clerical şi militarii nu contribuie obligatoriu deşi obţin venituri.

● Stagiul de cotizare este redefinit ca fiind perioada de timp pentru care s-au datorat şi plătitcontribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Motivarea ţine de faptul că nu se pot acorda prestaţii sociale fără plata contribuţiilor; altfel, s-ar crea discriminări faţă de cei care au asigurare voluntară şi salariaţi.

● S-a adoptat eliminarea militarilor din sistemul public. Aceste perioade constituie vechime în serviciu şi sunt elemente de calcul specifice sistemelor ocupaţionale de pensii. S-a apreciat ca necesară menţinerea în vigoare a Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat şi a Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, care îndeplinesc criteriile specifice de bază prevăzute de reglementările comunitare, pentru încadrarea unui sistem de securitate socială ca sistem ocupaţional.

● Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul următornumai pentru plata prestaţiilor la care CNPP este obligată legal sau la reconstituirea fondului de rezervă; s-a înlocuit, astfel, de către Camera de muncă, formularea anterioară potrivit căreia excedentele ar putea fi folosite “potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta…”, pentru a se respecta principiile organizării şi funcţionării sistemului de pensii.

● Incadrarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite, în domeniul apărării naţionale, al ordinii publice şi siguranţei naţionale: s-au introdus paragrafe noi prin care se prevede că avizele pentru condiţii deosebite de muncă pot fi reînnoite până la data de 31 decembrie 2015, pe baza planurilor de normalizare a condiţiilor de muncă elaborate de angajator, în caz contrar urmând să se retragă automat autorizaţia de funcţionare.

● Vârsta standard de pensionare este propusă la 60 de ani pentru femei şi la 64 de ani pentru barbaţi (în locul vârstei de 65 de ani atât pentru femei cât şi pentru barbaţi, după cum prevede legea retrimisă în Parlament). Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform anexei nr.5 la lege.

● Stagiul minim de cotizare, astfel cum a fost aprobat de Comisa de muncă, ar urma să fie de 10 ani (în loc de 15 ani, aşa cum prevede legea în forma trimisă la Parlament), atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa 5 la lege.

● Stagiul complet de cotizare ar urma să fie de 30 de ani (în loc de 35 de ani, cât se prevede în legea în forma retrimisă la Parlament), atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.5 la lege.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu