CONVOCARE

CONVOCARE

CENTENAR

CENTENAR

INFORMARE

INFORMARE

PLANIFICARE ADUNARI 2019

PLANIFICARE ADUNARI 2019

CONDUCERE

CONDUCERE

COMUNICAT PENSII

COMUNICAT PENSII

COMUNICAT NR.28

COMUNICAT NR.28

SOLICITARE

SOLICITARE

SOLICITARE

SOLICITARE

PROPUNERI

PROPUNERI

PROPUNERI

PROPUNERI

LOCAŢIA

LOCAŢIA

HARTA

HARTA

Faceți căutări pe acest blog

marți, 10 octombrie 2017

ADRESA CATRE PRESEDINTELE A.N.C.M.R.R.


PREȘEDINTELUI  A.N.C.M.R.R. „ALEXANDRU IOAN CUZA”
             - Domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai  ILIESCU -

INFORMARE – SOLICITARE

Stimate Domnule General,
          Am onoarea să vă prezint următoarele:
           I. Vă informez că la Adunarea lunară a Filialei  Sector  5 a ANCMRR,  din  data de 03.10.2017, s-au  ridicat şi dezbătut,  cu  acuitate,  următoarele  probleme  de  importanţă deosebită, probleme  care privesc condiţiile de viaţă, demnitatea şi onoarea membrilor  filialei  şi, în  general, a cadrelor  militare  în  rezervă  şi în  retragere, astfel:
-  încălcarea  flagrantă  a  art. 2  din  Legea nr 223/2015 privind pensiile  militare de stat,  în  mod  deosebit,  a  pct. b (principiul egalităţii) şi a pct. f (principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari şi familiile acestora pe timpul carierei) prin existenţa marilor şi inexplicabilelor inechităţi şi discriminări privind pensiile militarilor în rezervă şi în retragere pensionaţi în diverse etape;
            - în acordarea pensiilor militare în locul criteriilor de necontestat:  performanţa în  cariera militară,  durata serviciului militar şi condiţiile în care s-a desfăşurat acesta, primează alte criterii cauzatoare de discriminări, inechităţi şi nemulţumiri majore;
            -   oprobiul public, linşajul mediatic,  batjocura și dezonoarea  nejustificate la care sunt supuse cadrele militare în rezervă şi în retragere;
          -  necesitatea clarificării situaţiei şi redobândirii dreptului legal, fără dubii,  asupra pensiei suplimentare cuvenite pensionarilor militari, distinct de pensia militară de stat, drept cuvenit în baza contributivităţii neîntrerupte a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 1967,  până la zi (din anul 1967 și până în anul 2000, cadrele militare au fost singurii contribuabili la un fond de pensii din Romania);
-  neluarea în seamă, de către  structurile parlamentare ale Senatului României, a  atenţionărilor şi observaţiilor făcute de către importante organisme de specialitate competente ale statului - Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social - cu privire la elementele de neconstituţionalitate, discriminările şi abuzurile existente în conţinutul OUG nr. 59/2017.
                  II.     Ca  urmare,  în  numele Biroului Permanent al Filialei Sector 5 a ANCMRR, solicităm    din    partea    Biroului   Permanent    Central   al   ANCMRR           intervenţie, foarte  urgentă,   la Preşedintele  României,  Preşedinţii  celor  două  Camere  ale  Parlamentului,  Primul  Ministru  al  Guvernului,  Preşedinţii  Comisiilor  pentru  apărare, ordine  publică  și  siguranţă naţională  din  Parlament, Ministrul  Apărării  Naţionale, Liderii  partidelor  politice  parlamentare  pentru:  respingerea  de  către  Camera  Deputaţilor, în calitate  de  cameră  decizională, a  Capitolului  VII  din OUG nr. 59/2017,  stoparea batjocurii  la  adresa cadrelor militare în rezervă şi în retragere  şi  aşezarea  pensiilor  militare  pe  baza  principiilor  stipulate  la  art.  2   din  Legea  nr. 223/2015  privind  pensiile  militare  de stat, principii respectate întocmai în toate armatele statelor membre NATO și UE și nu numai.
                  Rugăm  ca  intervenţia  către  fiecare  factor  de  conducere,  din  cei  enumeraţi mai sus, să  fie făcută de către o delegație a structurii centrale a ANCMRR, condusă de dumneavoastră personal, atât în scris, prin înmânare directă, cât şi prin  argumentare  şi  susţinere  orală.
                  Experiența de până acum dovedește clar faptul că ”nu se oboseşte nimeni” să citească mesajele” şi nici să numere semnăturile şi ştampilele, cât de dat răspuns, nici atât.
                Acolo unde este cazul, vă rugăm să uzitați și de protocoalele încheiate.
       Apreciem că acesta este ”ultimul tren” pe care îl mai putem prinde înainte de Conferinţa Naţională.
                  Vă rugăm, Domnule general, ca în aceste momente deosebit de grele pentru cei peste 33.000 de membri ai ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE ”Alexandru Ioan Cuza” pe care-i reprezentați și care vă sunt alături, să nu precupețiți niciun efort în a acționa în numele lor cu curaj, bărbăție și înaltă responsabilitate, în temeiul drepturilor și obligațiilor legale și statutare cu care ați fost investit. 


PREŞEDINTE

Gl. lt. (rtr)

Neculai BĂHNĂREANU

miercuri, 12 aprilie 2017

miercuri, 1 februarie 2017

ACTIVITATI IN PERIOADA 01.02-08.03.2017

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR
PENTRU PERIOADA 01.02 – 08.03.2017

I.                  ȘEDINȚĂ BIROU cu următoarea ordine de zi:
1.     Stabilirea ordinii de zi a adunării lunare pe luna februarie;
2.     Stadiul întocmirii documentelor pentru adunarea generală de alegeri;
3.     Informare privind ședința Comitetului Director al ANCMRR din 15 decembrie 2016:
-         Documentele prezentate vor fi trimise la filiale și vor fi publicate în Revista Oștirea Română;
-         Probleme legate de  pensiile militare de stat (vor fi reluate la adunarea lunară din 07.02.2017);
-         Nu s-a aprobat majorarea cotizației lunare de la 3 la 5 lei (președintele Filialei Sector 5 a votat împotriva majorării);
-         Prevederea privind contribuția cu 2% (se va folosi contul Filialei Sectorului 5 și nu al ANCMRR - Sediul Central).
4.     Stadiul depunerilor de candidaturi pentru Comitetul și Președinte al Filialei Sector 5;
5.     Stabilirea personalităților militare și civile care vor fi invitate la adunarea generală de alegeri:
-         Invitație domnului general Dumitrescu, până la 09.02.2017;
-         Invitație de participare pentru Primarul Sectorului 5, Comandantul Centrului Militar Sector 5, Comandantul Comenduirii de Garnizoană etc.
6.     Informarea prim-vicepreședintelui după participarea la ședința Comitetului Director al ANCMRR din 31.01.2017.

II.               ADUNAREA LUNARĂ din 07.02.2017 cu următoarea ordine de zi:
1.     Informarea Președintelui Filialei Sector 5;
2.     Prezentarea, pe scurt, a instituțiilor europene – col. (r)  Oancă Neculai;
3.     Întâlnire cu Șeful Casei Sectoriale a MApN.


III.           Pregătirea adresei către Șeful Serviciului Muzicilor Militare pentru aprobarea Sălii de Protocol, în data de 28.02.2017, orele 10.00 -12.00, pentru desfășurarea  Ședinței de Comitet (19 persoane);I.                  ȘEDINȚĂ DE COMITET cu următoarea ordine de zi:
1.     Discutarea Raportului de Activitate al Biroului Permanent și al Comitetului care va fi prezentat în adunarea generală de alegeri din 07.03.2017;
2.     Prezentarea Planului de măsuri pentru perioada martie 2017 – martie 2021/ martie 2017 – martie 2018;
3.      Prezentarea Tematicii orientative pentru adunările lunare, ședințele de Comitet  pentru perioada martie 2017 – martie 2018,
4.     Prezentarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru perioada 01 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017;
5.     Prezentarea Raportului de Activitate a Comisiei de Cenzori pentru perioada 01 ianuarie 2016- 31 decembrie 2016;
6.     Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Adunării generale a Filialei Sector 5 a ANCMRR.
7.     Discuții.

II.               ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI cu următoarea ordine zi:
1. Prezentarea Raportului de Activitate al Biroului Permanent și al   Comitetului
2. Prezentarea Planului de măsuri pentru perioada martie 2017 – martie 2021/ martie 2017 – martie 2018;
 3. Prezentarea Tematicii orientative pentru adunările lunare, ședințele de Comitet  pentru perioada martie 2017 – martie 2018,
4. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru perioada 01 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017;
5. Prezentarea Raportului de Activitate a Comisiei de Cenzori pentru perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016;
7. Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Adunării generale a Filialei Sector 5 a ANCMRR.
8. Alegerea organelor de conducere pentru următorii patru ani (martie 2017 – martie 2021), a Comisiei de Cenzori, a reprezentantului Filialei la C.A.R.-C.M. şi a Delegaţiei la Conferința Națională a ANCMRR.

III.           Întocmirea Regulamentului de desfășurare a adunării generale de alegeri din 07.03.2017;

IV.           Protocolul pentru Ședința de Comitet și Adunarea generală de alegeri;

V.               Punerea pe site – ul Filialei Sectorului 5 a ANCMRR a ordinii de zi a Adunării generale de alegeri;

VI.           Discutarea cu actuala componența a Comisiei de Cenzori pentru reînnoirea mandatului sau, în caz contrar, atragerea de noi membri;

VII.        Întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru perioada 01 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017;

VIII.    Aprobarea sălii de desfășurare a Adunării generale de alegeri și a sălii de protocol;

IX.           Atragerea de donații pentru un protocol decent pentru ședința din 28.02.2017 și adunarea din 07.03.2017;

X.               Redactarea  unor felicitări pentru soțiile camarazilor noștri cu prilejul Zilei de 8 Martie (legătura cu col. Zanfirescu pentru versuri)

XI.           Mobilizarea membrilor filialei la adunările din 07.02.2017 și 07.03.2017

XII.        Anunțarea membrilor Comitetului pentru ședința din 28.02.2017.